top of page

BYPARKERING I FJELL

Parkering legger  i seg selv beslag på betydelige arealer og representerer en kostnad som sjelden synliggjøres. Samtidig kan trafikken til og fra parkeringstilbudene skape  miljøbelastninger på det lokale vegnettet. I Tromsø estimerer man at 30% av trafikken skapes av kjøretøy som leter etter en parkeringsplass. Ved etablering av parkering i fjell, benytter vi oss av tidligere ubenyttede arealer. Denne typen parkeringsløsninger er velkjente fra flere andre norske byer, som alle har gode erfaringer.
 

VÅRT FORSLAG

Parkeringspolitikken har den siste tiden vært under lupen i den lokale debatten om sentrums utvikling. Kjøpesentre og parkeringsplassene disse utvikler utenfor byens kjerne, er tema i dagens debatt om avgiftsfri parkering i sentrum. Mulighetene for å dekke en tenkt etterspørsel i sentrums parkeringspolitikk, stoppes ved regulering av arealer som politisk sett er tenkt benyttet til andre formål enn parkering. Parkering i fjell er en elegant løsning på reguleringsproblematikk, samtidig som en slik modell kan gjøres i samarbeide med offentlige og private aktører. En slik løsning, hvor man har en universell tilnærming til sentrums parkeringspolitikk, vil være med på å lette trafikkens flyt og den enkeltes hverdagslige interaksjoner med sine kjøretøy. Byparkering AS er positive til å komme i dialog med politikere, for å utrede en fremtidig parkeringspolitikk som ruster sentrum til å utvikle seg videre.

 

Fugleperspektiv
Fra øst
A90 Aksenometri 2016-11-18-1_edited
A-SP 11 Situasjonsplan 2016-11-18-1_edited
A SN 21 Situasjonssnitt S1 2016-11-18-1_edited
illustrasjoner

1200

Parkeringsplasser

I sentrum

Registrerte kjøretøy

9000

I Harstad

16 000

Brikker registrert

I harstadpakken

125 000

Potensielle besøkende

Fra regionen

bottom of page