top of page

Parkering i fjell andre steder

Byggingen av parkeringsanlegget AKSLA i Ålesund
(c) Veidekke

Aksla parkering

Veidekke entrepenør AS prosjekterte og bygget det nye parkeringsanlegget AKSLA parkering i Ålesund. Anlegget sto klart i 2016. Veidekke har lang erfaring med parkering i fjell.

Deres erfaringer tilsier en tryggere og mer levende bykjerne, som resultat av et godt parkeringstilbud. Entrepenøren har siden 1996 prosjektert og bygget 10 anlegg for parkering i fjell, og har fungert som sparringspartner for Byparkering AS, når vi skulle utvikle vår løsning her i Harstad.

En av deres nøkkelfaktorer for sine prosjekters suksess, har vært godt samarbeid med offentlig sektor og politiske aktører.

Video fra byggingen av AKSLA parkering

Utvidelse av parkeringstunellen i Tromsø

I Tromsø har det eksistert parkeringsanlegg i lengre tid, og nå skal dette utvides. Med sin nøkterne parkeringspolitikk har overskuddet fra deres parkeringsetat direkte resultert i utvidelsen av tilbudet til publikum.

I Tromsø estimerer man at 30% av biltrafikken i sentrum er kjøretøy som leter etter en plass å parkere. Ved å bygge ut sitt parkeringsanlegg i fjell, sikrer de et renere og mindre trafikert sentrum for fremtiden.

bottom of page