top of page

HARSTAD SENTRUM I DAG

1200 P-plasser

Det er i dag omtrent 1200 parkeringsplasser i det som defineres som sentrum av reguleringsplanen. Disse 1200 plassene skal betjene alle som bor, arbeider, studerer og besøker sentrum.

Vi vet også at Studentsamskipsnaden planlegger en utbygging av sine parkeringsplasser, til boligformål.

Dette vil effektivt redusere tilgjengelige parkeringsplasser.


Det pågår utbygginger av større skala i Harstads veinett, som er antatt å redusere gjennomgangstrafikken i sentrum med 40 prosent. Dette er trafikk som allikevel ikke ville berøre parkeringssituasjonen i sentrum.

 

Harstads bilpark øker med ca. 2 prosent i året. Dette gir et estimat på omlag 1000 nye biler i Harstad i løpet av de neste 5 årene.

 

Det skal legges frem en sentrumsplan som skal gi grunnlag for bykjernens fremtidige evne til utvikling og relevans som næringsareal.

Byparkering i fjell kan være en sentral del av den parkerings-politiske delen i denne sentrumsplanen.

Parkering i Harstad
bottom of page